Bornova/İzmir
0232 3751066 / 0537 053 89 07 Hafta içi: 09.00-17.30
bilgi@arkadasokul.com

Arkadaş Gıda Topluluğu

Created with Sketch.

 

Günümüzde ilaçsız gıdalar, ekşi ekmekler, arap sabunları, külle yıkanan bulaşıklar yerini endüstrileşmiş ve ekolojik dengeyi çoğu zaman yok sayan ürünlere bıraktı. Köylünün kentliye, yamuk yumuk kurtlu meyvenin tek tip gösterişli meyvelere, köy ekmeğinin beyaz ekmeğe yenildiği coğrafyamızda temiz, sağlıklı ve zehirsiz gıda arayışı toplumsal bir sorun haline geldi. Derken,  çesitli gıda toplulukları ve kooperatif oluşumları ekolojik dengeyi görünür kılmak, doğanın tahribatına karşı da bir duyarlılık geliştirmek, herkes için sağlıklı gıda”yı mümkün kılmak için küçük üreticilerin teşvik edildiği ağlar kurdular.

Temiz gıda arayışında olan aileler açısından temiz gıdaya ulaşmak ve aramak ciddi bir çabanın sonucu olabiliyor.

Bu yüzden Arkadaş Okul aileleri ve çalışanları temiz, sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşmak için, dayanışmacı ve katılımcı bir modelle bir gıda topluluğu kurdular.

Topluluk, ekolojik üreticililerle bağ kuruyor, üreticilerin ürünlerini topluluk üyelerine ulaştırma süreçlerini organize ediyor. Ama bunu bir üretici-tüketici ilişkisinin ötesinde, üreticilerin üretim hikayelerine dahil olma, emek üretme ve “türetici” kimlikler oluşturmaya çabalıyor:

Neden Okulda Gıda Topluluğu?

Çünkü bir okul doğallığında düzenli bir toplanma alanıdır.

Ebeveynler ile okul ekibi, çocukların beslenmesine dair ortak sorumlulukları olan paydaşlardır. Bu yüzden temiz/etik gıda arayışlarının, olanaklarının birleştirilmesi değerlidir.

Yedi İklim Gıda Topluluğu temel ilkeleri nelerdir ?

  1. Tüm canlıların barışçıl, adil yaşam hakkına inanır.
  2. Temiz gıdanın bir insan hakkı olduğuna, çocukların sağlıklı beslenme hakkı için okulların ve ailelerin ortak mücadele etmesi gerektiğine inanır.
  3. Pasif tüketici olmayı değil, alınan ürünlerin ekolojik/sosyal açıdan adil olmasını talep eden ve bunun sağlanması için üreticileri destekleyen bir kimlik olarak “türeticiliği” benimser.
  4. Küçük üretici tarafından yerel tohumlarla üretilmiş, doğaya duyarlı; konvansiyonel, ticari ya da fabrikasyon olmayan etik ürünlerin topluluk türeticileriyle buluşması için çabalar.
  5. Ürünlerde, sentetik gübre ve herhangi bir ilaç kullanılmamasını şart koşar.
  6. Kapsayıcılık/çoğulculuk nedeniyle et ürünleri ürün listelerinin dışındadır.
  7. Diğer hayvansal ürünlerde hayvan-insan ilişkilerinde adil standartları gözetir.
  8. Adil-ekolojik ürünlerin maliyetlerinin yüksekliğini kabul eder, bununla birlikte, fiyatların herkes için ulaşılabilir olmasını önemser, yüksek fiyatlı ürünlerin bireysel alanda kullanılmasını önerir.
  9. Güvenli gıda için sertifikasyon yerine üreticilerle iç içe olmayı, yan yana hareket etmeyi dayanışmayı önemser.

Topluluk Kimlerden Oluşur?

Topluluk, Arkadaş Okul çalışanları, aileleri ve Arkadaş Okul ile ya da Yedi İklim Eğitim Kooperatifi ile aktif bağlantısı olan türeticilerden oluşur.

Hangi Etkinlikleri Gerçekleştirir ?

*Okulda ya da okul civarında düzenli pazarlar oluşturmak

*Üreticilerin hasat etkinliklerine katılmak

*Gıda güvenliği, tarım, ekoloji, dayanışma konularında etkinlikler gerçekleştirir, bu yöndeki etkinlikleri destekler.

* Okulun ve topluluğun kendi gıdasını üretmesi için birlikte üretim alanları oluşturmayı hedefler.