Bornova/İzmir
0232 3751066 / 0537 053 89 07 Hafta içi: 09.00-17.30
bilgi@arkadasokul.com

Fair Education

Created with Sketch.

Fair Education Nedir ?

Fair Pedagoji, insan, emek ve ekolojinin çıkarını öncelikli gözeten ticaret ağlarını organize eden bir sosyal hareket olan Fair Trade çalışmaları kapsamında tasarlanmıştır. Fair Trade hareketi adalet, eşitlik ve  sürdürülebilir kalkınmaya dair ticaret yapılarının ve  uygulamalarının merkezinde yer aldığı bir dünya  vizyonunu paylaşmaktadır. Fair pedagoji ise, adillikle ilgili pedagojik bir zemin oluşturmak ve eğitimde adil yaşantıları modelleyip yaygınlaştırmak amacıyla okulumuz ve kooperatifimizin ilgili birimleri tarafından kavramsallaştırılmıştır.

Türkiye’de ilk formal alternatif eğitim uygulamaları arasında yer alan Yedi İklim Erken Çocukluk Merkezi, kurulduğu 2009 yılından bu yana kendi geliştirdiği model üzerinden ürettiği bilgi ve eylemi yaygınlaştırmak, oluşturmuş olduğu erken çocukluk formasyonunu ilkokul süreci ile birleştirmek, ürettiği model ile ülkenin farklı bölgelerindeki okul, ebeveyn ve öğretmenleri desteklemek, eğitimin adilleşmesine katkı sunmak amacıyla World Fair Trade Organization (WFTO) ile birlikte yürüttüğü sürecin sonucunda, adilliği bir eğitim nosyonu haline getirecek “Fair Education” inovasyonunu tamamlamış ve yedi iklim modelini “Fair School” fikri ile birleştirmiştir. Okulumuz 2022-2023 öğrenim yılı başında “Arkadaş Okul” adını almıştır.

Arkadaş Okul dünyanın ilk Fair School’u olarak WFTO tarafından tanınmış ve fair pedagojinin Türkiye’de/dünyada yaygınlaşması için Yedi İklim Adil Eğitim Kooperatifi üzerinden çalışmalarını sürdürmektedir.

“Yedi İklim Adil Eğitim Kooperatifi“, fair pedagojiyi bir ilkokulu da içine alacak şekilde genişletmek, adil eğitim modelini  yaygınlaştırmak, yerel yönetimlerle işbirliği yapmak ve bu konuda gerçekleştirilecek çalışmaları akredite etmek üzere etkinlik yürütmektedir.

Fair education esas olarak “Yedi İklim Modeli”ne dayanmaktadır. Fair education hakkında kapsamlı bilgilere www.fairschool.org adresinden ulaşılabilir.