Bornova/İzmir
0232 3751066 / 0537 053 89 07 Hafta içi: 09.00-17.30
bilgi@arkadasokul.com

Ekolojik Yaklaşım

Created with Sketch.

 

Arkadaş Okul ekolojiyi okula içkin bir öğrenme yaşantısı olarak kabul eder. Bu, çocuk gelişimi ve pedagoji arasındaki bağın ekolojik kurgulara dayanması anlamına gelir. Başka deyişle, ekoloji Arkadaş Okul’un temel öğrenme motivasyonudur. Ekolojik yıkımların eğitim programlarına ekofobi olarak yansıdığı anlayışı ve ekolojinin bir müfredat olarak kurgulandığı ekolojik yapılandırmacılığı eleştirir. Ekolojik akışın takibini, çocuklar ve öğretmenler olarak bu akışın bir parçası olmayı, fikir, plan, materyalleri bu akış içinde üretmeyi esas alır. Doğayı koruma, doğaya zarar vermeme gibi söylem ve eğitim materyallerini insanın doğanın kendisi olduğu fikrine yabancılaştırıcı bulur.

Bu yüzden, ekolojik müfredatın öncelikle birlikte yaşadığımız canlılarla biraradalık ve birlikte dönüşüm becerilerini içeren düzenli, sürdürülebilir bir yaşam deneyimini içermesi gerektiğini düşünür. Bir okulda kazanabilecek tüm bilişsel, psiko-sosyal, psiko-motor ve özbakım becerilerini bu ekolojik canlılığın akışında hedefler.

Beslenme, ekoloji ve hijyen, dönüşüm, birlikte yaşadığımız canlılar, okulun yaban hayatı, mahalle ekosistemi gibi başlıklar çocuğun tüm gelişim alanlarında ihtiyaç duyduğu öğrenme ortamlarına dayanak oluşturur. Okulun bahçesindeki ve civarındaki tüm ekolojik olanaklar temel öğrenme kaynaklarıdır.