Bornova/İzmir
0232 3751066 / 0537 053 89 07 Hafta içi: 09.00-17.30
bilgi@arkadasokul.com

Arkadaş Okul’un Kimliği

Created with Sketch.

Arkadaş Okul Kendisini Nasıl Tanımlıyor ?

Arkadaş Okul, eşitlikçi, özgürlükçü, dayanışmacı öğrenme ortamlarını destekleyen, çocukların kendilerini ve içinde yaşadıkları sosyal dinamikleri özgünlükleri ile fark edebilecekleri, bu özgünlüklerle bağlantı kurabilecekleri, çok yönlü gelişimlerine alan açan, öğrenme sürecini okul eko-sistemindeki tüm canlıların uyumlu etkileşimi ile tasarlayan çoğulcu bir  okul çabasıdır.

Arkadaş Okul’un kimliğini hangi ilkeler belirler ?

    Konvansiyonel eğitime karşı çoğulculuğu ve adil-demokratik pedagojiyi öncelleyen  alternatifler oluşturulması gerektiğini savunur. Alternatif eğitimin kazanımlarını önemser ve yaygınlaşması için çalışır; alternatifliği bir “ideal” olarak tanımlamaz.

Her çocuğun farklı öğrenme eşik ve motivasyonları olduğunu savunur.

Her çocuğun ancak kendi rengiyle mutlu olabileceğini bilir.

Özgürlükçüdür. Çocuk yaratıcılığını, kendi varlığının zemini olarak görür.

Arkdadaş Okul başarı ve göstermeye değil, gelişime odaklanır.

Dayanışmacıdır.

Toplumsal ekoloji mücadelesinin parçası olmaya çalışır. Ekoloji, öğrenme tasarımının temel kaynağıdır

Öğrenme ve karar alma süreçlerinde çoğulcudur.

Başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanır.

Cinsiyet, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığına karşıdır.

Dünyanın tüm halklarının arkadaş olduğu fikrine ve eşitlik ilkesine dayanır.

Diğer canlılarla ilişkisini “herkesin gezegeni” perspektifiyle kurar.

Çocuk-ebeveyn-öğretmen, tüm ilişkilerde eleştirel düşünmeyi bir ilke olarak kabul eder.

  Bireysel, cinsel, sosyal, toplumsal farklılıklarımızla bir arada barış içinde yaşamanın gücünü fark eder.