Bornova/İzmir
0232 3751066 / 0537 053 89 07 Hafta içi: 09.00-17.30
bilgi@arkadasokul.com

ARKADAŞ OKUL

Küçük Kara Balık' ın İzinden... 


KURULUŞ BİLDİRİSİ


Pamuk prensesin saraydan sıkılıp mutlu bir pamuk üreticisi olduğu, Sindirella’nın, saat 24:00’ü geçse de, hatta yalın ayak dolaşsa da sevdiğine kavuştuğu, Fareli köyün kavalcısının farelerle bir orkestra kurup köye geri döndüğü, Kibritçi Kız’ın güne kahkaha ile başlayıp akşamı kahkaha ile ettiği, karıncanın arada bağlama felan tıngırdatabildiği, ağustos böceğinin de ekolojik tarıma merak saldığı, dünyayı kurtaran kahramanların hep erkek olmadığı, yoksul ama mutlu kralların kraliçelerin olduğu, büyük balığın küçük balığı yemediği bir masala ihtiyacımız var…
Bu yüzden, yani bu yeni masalın izini sürebilmek için, soluklanmak ve soluk olmak için; başka’lığa olan ihtiyacı hissederek, bu okulu kuruyoruz. Çocuğa, ağaca, kirpiye, masala dokuna dokuna değişmek umuduyla.  

Mart 2009

Çoğulcu Yaklaşım

Çocuk-çocuk, çocuk-öğretmen, çocuk-mekan ilişkilerinde çoğulcu, renkli, çeşitliliğe dayalı bir evren.

Barışçıl / Eleştirel Arkadaşlık

Dinleyebilen, itiraz edebilen, diğerini gözeten, birlikte düşünebilen çocuk-öğretmen arkadaşlar.

Demokratik Pedagoji

Çocuk katılımına alan açan, bireysel özgünlükleri ve kolektif becerileri birlikte düşünen, çeşitliliğin parçası olabilmeye ve dayanışmaya dayalı bir öğrenme ortamı.

Ekoloji İlhamlı Okul

Yalnızca insanların olmayan bir okul. Diğer canlılarla birlikte yaşama, dönüşme, üretme becerisine ve çevreye “bütünlük” fikri ile bakabilmeye dayalı bir “mahalle” yaşantısı.

Yaratıcı Eleştirellik

Dünyaya, toplumsal sisteme, pedagojiye ve kendine dönük hayalci eleştirellik ile gerçekçi alternatif çözümleri birlikte düşünebilme

Merak Ortaklığı

Çocuk ve öğretmenin ortak merakının peşinden giden, yaratıcı çabayı asıl öğrenme kaynağı olarak kabul eden bir bağlam.

Yerellik

Çocuk, öğretmen ve diğer canlılar ile mekanın yerelliğini anlama, bu bileşenlerin ortak enerjisini anlama çabası

Topluluk Fikri

Çocuğun “öğrenci”, aile bireylerinin “veli”, okul çalışanlarının “hizmet veren kişi” olmadığı, çocuk-aile-okul arasındaki kültürel ve duygusal bağlantının, etkileşimin, katılımın önemsendiği, topluluk kültürüne dayalı bir okul.

Edimsellik

Çocuğun ihtiyaç ve deneyimleri ile buluşabilmesine alan açan öz öğrenmeyi incitmeyen bir duyarlılık

Erken çocukluk dönemi gelişimin çok hızlı olduğu, bazen bir günün dahi belirgin gelişimlerle sonuçlandığı hızlı bir dönemdir.

Arkadaş Okul, özel günlerin tümüne, çocukların anlam dünyalarını referans alarak yaklaşılması gerektiğini hatırlatır.


Çünkü, insanların yaşam alanlarında söz hakkı olmadan, mutlu olmaları, kendileri ile ve çevreleri ile barışık olmaları, kendilerini ve çevresindekileri sevmeleri çok zordur.

Köylünün kentliye, yamuk yumuk kurtlu meyvenin tek tip gösterişli meyvelere, köy ekmeğinin beyaz ekmeğe yenildiği coğrafyamızda temiz, sağlıklı ve zehirsiz gıda arayışı toplumsal bir sorun haline geldi.

Çocuk Katılımı

Çocuğu ilgilendiren konuların katılım ilkesiyle yürümesi, yetişkinin kendi senaryosunun dışına çıkmasını sağlayarak, okuldaki herkesin eşdeğer olduğu fikri ile içermeci bir hatta ilerler.

devamı için

Ekolojik Yaklaşım

Arkadaş Okul, ekolojiyi okula içkin bir öğrenme yaşantısı olarak kabul eder. Bu, çocuk gelişimi ve pedagoji arasındaki bağın ekolojik kurgulara dayanması anlamına gelir. Başka deyişle, ekoloji Arkadaş Okul’un ve Yedi İklim Modeli’nin temel okul motivasyonudur.

devamı için

Geleneklerimiz

Dere Yürüyüşleri

Kamplarımız

Takas Pazarları

Tren Yolculuğu

Aşure Şenliği